HHID HOUSEHOLD IDENTIFIER
DSUBHH 1995 SUB-HOUSEHOLD IDENTIFIER
BSUBHH 1993 SUB-HOUSEHOLD IDENTIFIER
DPN_CS 1995 COVERSHEET RESP PERSON NUMBER
DPN_FAM 1995 FAMILY RESP PERSON NUMBER
DPN_FIN 1995 FINANCIAL RESP PERSON NUMBER
DPN_NCS 1995 NON-COVERSHEET RESP PERSON NUMBER
DPN_NFAM 1995 NON-FAMILY RESP PERSON NUMBER
DPN_NFIN 1995 NON-FINANCIAL RESP PERSON NUMBER
DQNR_CS 1995 QUESTIONNAIRE - COVERSHEET RESP
DQNR_FAM 1995 QUESTIONNAIRE - FAMILY RESP
DQNR_FIN 1995 QUESTIONNAIRE - FINANCIAL RESP
D3874 J0. INTRO FINANCES
D3875 J1.RECEIVE SOC SEC
D3877M1 J2.R TYPE SOC SEC
D3877M2 J2.R TYPE SOC SEC
D3878 J3.AMT SOC SEC LAST MNTH
D3879 J3A.AMT SS R DK-1
D3880 J3B.AMT SS R DK-2
D3881 J3C.AMT SS R DK-3
D3882 J4. START SS IN LAST TWO YEARS
D3883 J4A.MONTH START SOC SEC
D3884 J4A.YEAR START SOC SEC
D3885 J5.SP REC SS
D3886M1 J5A.SP TYPE SOC SEC
D3886M2 J5A.SP TYPE SOC SEC
D3888 J6.AMT SOC SEC LAST MNTH SP/PT
D3889 J6A.AMT SS S DK-1
D3890 J6B.AMT SS S DK-2
D3891 J6C.AMT SS S DK-3
D3892 J7.START SS IN LAST 2 YEARS SP/PT
D3893 J7A.MONTH START SOC SEC SP/PT
D3894 J7B.YEAR START SOC SEC SP/PT
D3895 J8.SOC SEC FUTURE
D3896 J8A.AGE R SS
D3897 J8B.R SS AMT FUTURE
D3898 J8C. R PER TODAY S DLLRS
D3899 J8D.SSA CALCULATE
D3901 J9.SOC SEC SP FUTURE
D3902 J9A.AGE
D3903 J9B.AMT TODAY S DLLRS
D3904 J9C.SP PER TODAY S DLLRS
D3906 J9D.SSA CALCULATE SP
D3911 J10. SSI-MONTH
D3912 J11. SSI $
D3913 J11A.AMT SS R DK-1
D3914 J11B.AMT SS R DK-2
D3915 J11C.AMT SS R DK-3
D3916 J11D. SSI START
D3917 J11E. SSI-MONTH
D3918 J11F. SSI
D3919 J11G. SSI-LCY
D3920 J11H. SSI-MO,1992
D3921 J11J. SSI-YR, 1992
D3922 J11K. SSI $-1992
D3927 J12.WHETHER WELFARE 1993
D3928 J12A.WHO RECD WELFARE
D3929 J12B.AMT WELFARE LCY
D3935 J13.VET BENEFITS
D3936 J13A.VET WHO REC
D3937 J13A.R VET BENEFIT OPEN
D3938 J13B.R VET BENEFIT OFTEN
D3940 J13D.J13C,DK
D3941 J13E.J13C,DK-2
D3942 J13F.J13C,DK-3
D3944M1 J13H.R VET BENEFIT
D3944M2 J13H.R VET BENEFIT
D3945 J13J.R VET BENEFIT 2 YEARS
D3946 J13K.R VET BENEFIT MONTH
D3947 J13M.R VET BENEFIT YEAR
D3950 J13N.SP VET BENEFIT OPEN
D3951 J13P.SP VET BENEFIT OFTEN
D3953 J13Q.DK-1
D3954 J13R.J13C,DK-2
D3955 J13S.J13C,DK-3
D3957M1 J13T.SP VET BENEFIT TAX
D3958 J13U.SP VET BENEFIT 2 YEARS
D3959 J13V.SP VET BENEFIT MONTH
D3960 J13W.SP VET BENEFIT YEAR
D3963 J14 INTRO.ASSETS
D3964 J14.REAL ESTATE
D3965 J15.REAL ESTATE $
D3969 J15A.REAL ESTATE DK-1
D3970 J15B.REAL ESTATE DK-2
D3971 J15C.REAL ESTATE DK-3
D3972 J15D.REAL ESTATE DK-4
D3973 J15E.REAL ESTATE DK-5
D3974 J15F.REAL ESTATE DK-6
D3975 J15G.REAL ESTATE DK-7
D3976 J15H.REAL ESTATE DK-8
D3977 J15I.REAL ESTATE DK-9
D3983 J16.RENTAL INCOME
D3984 J16A.RENTAL OFTEN PAID
D3985 J16B.RENTAL RECEIVE $ PERIOD
D3986 J16BA.RENTAL RECEIVE SAME AMOUNT
D3987 J16C.RENTAL RECEIVE $ LCYEAR
D3989 J16E.RENTAL INCOME DK-1
D3990 J16F.RENTAL INC DK-2
D3991 J16G.RENTAL INC DK-3
D3992 J16H.RENTAL INC DK-4
D4005 J17.BUSINESS
D4006 J18.BUSINESS OR FARM $
D4010 J18A.BUSINESS DK-1
D4011 J18B.BUSINESS DK-2
D4012 J18C.BUSINESS DK-3
D4013 J18D.BUSINESS DK-4
D4014 J18E.BUSINESS DK-5
D4015 J18F.BUSINESS DK-6
D4016 J18G.BUSINESS DK-7
D4017 J18H.BUSINESS DK-8
D4018 J18I.BUSINESS DK-9
D4024 J19.BUSINESS INCOME
D4025 J19A.BUSINESS INC OFTEN PAID
D4026 J19B.BUSINESS INC RECEIVE $ PERIOD
D4027 J19C.BUSINESS INC SAME
D4029 J19D.BUS/FARM INCOME $ LCYEAR
D4030 J19E.BUSINESS INCOME DK-1
D4031 J19F.BUSINESS INC DK-2
D4032 J19G.BUSINESS INC DK-3
D4033 J19H.BUSINESS INC DK-4
D4045 J20.IRA
D4046 J20A. NUMBER IRAS
D4047 J21.WHO IRA ACCOUNT
D4048 J21.TOTAL $ IRA ACCOUNT
D4052 J22A.IRA DK-1.1
D4053 J22B.IRA DK-2.1
D4055 J22D.IRA DK-4.1
D4056 J22E.IRA DK-5.1
D4057 J22F.IRA DK-6.1
D4059 J22H.IRA DK-8.1
D4060 J22J.IRA DK-9.1
D4078 J24.IRA NO REG INC-WITHDRAW-1
D4079 J25.IRA NO REG INC WITHDRAW $-1
D4080 J25A.IRA WITHDRAW PER
D4082 J25A.IRA WITHDRAW DK-1.1
D4083 J25B.IRA WITHDRAW DK-2.1
D4084 J25C.IRA WITHDRAW DK-3.1
D4085 J25D.IRA WITHDRAW DK-4.1
D4086 J25F-1.IRA WHY WITHDRAW-1
D4087M1 J25E.IRA DO WITH WITHDRAW-1
D4087M2 J25E.IRA DO WITH WITHDRAW-1
D4087M3 J25E.IRA DO WITH WITHDRAW-1
D4087M4 J25E.IRA DO WITH WITHDRAW-1
D4088 J25F.IRA EMERGENCY REDRAWEL
D4089 J21.INTRO IRA ACCOUNT-2
D4090 J22.TOTAL $ IRA ACCOUNT-2
D4093 J22A.IRA DK-1.2
D4094 J22B.IRA DK-2.2
D4096 J22D.IRA DK-4.2
D4097 J22E.IRA DK-5.2
D4098 J22F.IRA DK-6.2
D4100 J22H.IRA DK-8.2
D4101 J22J.IRA DK-9.2
D4116 J24.IRA NO REG INC-WITHDRAW-2
D4117 J25.IRA NO REG INC WITHDRAW $-2
D4118 J25A.IRA WITHDRAW PER-2
D4120 J25A.IRA WITHDRAW DK-1.2
D4121 J25B.IRA WITHDRAW DK-2.2
D4122 J25C.IRA WITHDRAW DK-3.2
D4123 J25D.IRA WITHDRAW DK-4.2
D4124 J25F.IRA WHY WITHDRAW-2
D4125M1 J25E.IRA DO WITH WITHDRAW-2
D4125M2 J25E.IRA DO WITH WITHDRAW-2
D4126 J23K.IRA EMERG WITHDRAW-2
D4128 J21.INTRO IRA-3
D4129 J22.TOTAL $ IRA ACCOUNT-3
D4132 J22A.IRA DK-1.3
D4133 J22B.IRA DK-2.3
D4135 J22D.IRA DK-4.3
D4136 J22E.IRA DK-5.3
D4137 J22F.IRA DK-6.3
D4139 J22H.IRA DK-8.3
D4140 J22I.IRA DK-9.3
D4143 J27.IRA OTHER ANNUITIZED
D4144 J27A.IRA WHO RECD
D4145M1 J27B.IRA WITHDRAW
D4145M2 J27B.IRA WITHDRAW
D4146 J27C.AMT CONVERT
D4147 J27D.AMT WITHDRAW
D4148 J27E.AMT OTHER/BOTH
D4149M1 J27F.DO WITH WITHDRAW
D4150 J27G. ANNUITY AMOUNT
D4151 J27PG.PER J27G
D4156 J27J. TAX ON IRA PAYMENT
D4157 J27K.MONTH ANNUITY IRA
D4158 J27M.YEAR ANNUITY IRA
D4159 J27N.HOW LONG ANNUITY,YEAR
D4160 J27P.HOW LONG IRA INC,AGE
D4161 J27Q.HOW LONG IRA INC,#YRS
D4162 J27R.HOW LONG IRA INC,VAR
D4164 J27S.IRA REG INC-SPOUSE
D4191 J30.RET PENSION
D4192 J30A.WHO RECD PENSION
D4193 J30B.>1 PENSION
D4194 J30C.#PENSIONS
D4198 J30D.AMT PENSION-1
D4199 J30E.TAXES WITHHELD-1
D4200 J30F.YEAR START PENSION-1
D4201 J30G.YEAR START PENSION-1
D4202 J30G.PENSION COLA-1
D4203 J30H.PMT CONTINUE-1
D4204 J30J.HOW LONG PENSION-1
D4205 J30K.PENSION STOP WITH DEATH-1
D4213 J30D.2ND (LARGEST) PENSION-2
D4214 J30E.TAXES WITHHELD PENSION-2
D4215 J30F.YEAR START PENSION-2
D4216 J30G.MONTH START PENSION-2
D4217 J30H.PENSION COLA-2
D4218 J30J.PMT CONTINUE PENSION-2
D4219 J30K.HOW LONG PENSION-2
D4220 J30M.STOP WITH DEATH PENSION-2
D4221 J30U.OTHER PENSIONS
D4222 J30V.TAXES WITHHELD OTH PENSIONS
D4226 J31.PENSION SP
D4227 J31A.#PENSIONS SP
D4228 J31B.1ST PENSION SP-1
D4229 J31C.AMT PENSION SP-1
D4230 J31D.TAXES WITHHELD PENSION SP-1
D4231 J31E.YEAR START PENSION SP-1
D4232 J31F.MONTH START PENSION SP-1
D4233 J31F.COLA PENSION SP-1
D4234 J31G.PENSION CONTINUE SP-1
D4235 J31H. HOW LONG PENSION SP-1
D4236 J31J. STOP WITH DEATH PENSION SP-1
D4238 J31K. 2ND (LARGEST) PENSION SP-2
D4245 J31D.TAXES WITHHELD PENSION SP-2
D4246 J31E.YEAR START PENSION SP-2
D4247 J31F.MONTH START PENSION SP-2
D4248 J31G.COLA PENSION SP-2
D4249 J31H.PENSION CONTINUE SP-2
D4250 J31J.HOW LONG PENSION SP-2
D4251 J31K.STOP WITH DEATH PENSION SP-2
D4253 J31U.OTHER PENSIONS SP
D4254 J31V.TAXES WITHHELD PENSIONS OTH SP
D4255 J31W. TOTAL INCOME FROM PENSIONS
D4266 J33.INCOME ANNUITIES
D4267 J33A.WHO RECD ANNUITY
D4268 J33B.>1 ANNUITY INC
D4269 J33C.# ANNUITIES INC
D4270 J33D.1ST ANNUITY INC-1
D4271 J33D.AMT ANNUITY INC-1
D4272 J33E.TAXES WITHHELD ANNUITY INC-1
D4273 J33F.YEAR START ANNUITY INC-1
D4274 J33G.MONTH START ANNUITY INC-1
D4275 J33H.COLA ANNUITY INC-1
D4276 J33J.ANNUITY INC CONTINUE-1
D4277 J33K.HOW LONG ANNUITY INC-1
D4278 J33M.STOP WITH DEATH ANNUITY INC-1
D4285 J33D.2ND (LARGEST) ANNUITY INC-2
D4287 J33E.TAXES WITHHELD ANNUITY INC-2
D4288 J33F.YEAR START ANNUITY INC-2
D4289 J33G.MONTH START ANNUITY INC-2
D4290 J33H.COLA ANNUITY INC-2
D4291 J33J.ANNUITY INC CONTINUE-2
D4292 J33K.HOW LONG ANNUITY INC-2
D4293 J33M.STOP WITH DEATH ANNUITY INC-2
D4294 J34.OTHER ANNUITIES
D4298 J34A.TAXES WITHHELD OTHER ANNUITIES
D4299 J35.>1 ANNUITIES SPOUSE
D4300 J35A.# ANNUITIES SP
D4301 J35B.1ST ANNUITIES INC SP-1
D4302 J35C.AMT ANNUITY INC SP-1
D4303 J35D.TAXES WITHHELD ANNUITY INC SP-1
D4304 J35E.YEAR START ANNUITY INC SP-1
D4305 J35E.MONTH START ANNTY
D4306 J35F.COLA ANNUITY INC SP-1
D4307 J35G.ANNUITY INC CONTINUE SP-1
D4308 J35H.HOW LONG ANNUITY INC SP-1
D4309 J35J.STOP WITH DEATH ANNUITY INC SP-1
D4315 J35B.2ND (LARGEST) ANNUUITY INC SP-2
D4317 J35D.TAXES WITHHELD ANNUITY INC SP-2
D4318 J35E.YEAR START ANNUITY INC SP-2
D4319 J35P.MONTH START ANNUITY INC SP-2
D4320 J35F.COLA ANNUITY INC SP-2
D4321 J35G.ANNUITY INC CONTINUE SP-2
D4322 J35H.HOW LONG ANNUITY INC SP-2
D4323 J35J.STOP WITH DEATH ANNUITY INC SP-2
D4324 J35U.OTHER ANNUITY INC SP
D4325 J35V.TAXES WITHHELD OTH ANNUITY INC SP
D4326 J35W.TOTAL ANNUITY INCOME
D4338 J36.STOCK ASSETS
D4339 J37.TOTAL $ STOCKS
D4343 J37A.STOCKS DK-1
D4344 J37B.STOCKS DK-2
D4346 J37D.STOCKS DK-4
D4347 J37E.STOCKS DK-5
D4348 J37F.STOCKS DK-6
D4350 J37H.STOCKS DK-8
D4351 J37I.STOCKS DK-9
D4357 J38.STOCKS INCOME
D4358 J38A.STOCK INC OFTEN
D4359 J38B.STOCK INCOME $ PERIOD
D4360 J38C.STOCK INCOME SAME
D4361 J38D.STOCK INCOME LCY
D4363 J38E.STOCK INCOME DK-1
D4364 J38F.STOCK INC DK-2
D4365 J38G.STOCK INC DK-3
D4381 J40.BOND ASSETS
D4382 J41.TOTAL $ BONDS
D4386 J41A.BONDS DK-1
D4387 J41B.BONDS DK-2
D4389 J41D.BONDS DK-4
D4390 J41E.BONDS DK-5
D4391 J41F.BONDS DK-6
D4393 J41H.BONDS DK-8
D4394 J41I.BONDS DK-9
D4400 J42.BONDS INCOME
D4401 J42A.BOND INC OFTEN
D4402 J42B.BOND INCOME $ PERIOD
D4403 J42C.BOND INCOME SAME
D4404 J42D.BOND INCOME LCY
D4406 J42E.BOND INCOME DK-1
D4407 J42F.BOND INC DK-2
D4408 J42G.BOND INC DK-3
D4424 J44.CHECKING, SAVING ASSETS
D4425 J44.TOTAL $ CHECKING, SAVINGS
D4429 J44B.CHECKING, SAVINGS DK-1
D4431 J44D.CHECKING, SAVINGS DK-3
D4432 J44E.CHECKING, SAVINGS DK-4
D4433 J44F.CHECKING, SAVINGS DK-5
D4434 J44G.CHECKING, SAVINGS DK-6
D4436 J44J.CHECKING, SAVINGS DK-8
D4437 J44K.CHECKING, SAVINGS DK-9
D4440 J45.CHECKING, SAVINGS INCOME
D4441 J45A.CHECKING INC OFTEN
D4442 J45B.CHECKING INCOME $ PERIOD
D4443 J45C.CHECKING INCOME SAME
D4444 J45D.SAVINGS INTEREST LCY
D4445 J45E.CHECKING, SAVING INCOME DK-1
D4446 J45F.CHECKING, SAVING INC DK-2
D4447 J45G.CHECKING, SAVING INC DK-3
D4463 J47.CD,TBILL ASSETS
D4464 J48.TOTAL $ CD
D4468 J48A.CDS DK-1
D4469 J48B.CDS DK-2
D4471 J48D.CDS DK-4
D4472 J48E.CDS DK-5
D4473 J48F.CDS DK-6
D4475 J48H.CDS DK-8
D4476 J48I.CDS DK-9
D4482 J49.CDS INCOME
D4483 J49A.CD INC OFTEN
D4484 J49B.CD INCOME $ PERIOD
D4485 J49C.CD INCOME SAME
D4486 J49D.CD INCOME LCY
D4488 J49E.CD INCOME DK-1
D4489 J49F.CD INC DK-2
D4490 J49G.CD INC DK-3
D4499 J51. TRANSPORTATION
D4500 J51A. TRANSPORTATION
D4502 J51A.TRANS DK-1
D4503 J51B.TRANS DK-2
D4504 J15C.TRANS DK-3
D4505 J51D.TRANS DK-4
D4506 J51F.TRANS DK-6
D4508 J51H.TRANS DK-8
D4509 J51J.TRANS DK-9
D4512 J52.OTHER ASSETS
D4513 J53.OTHER ASSETS $
D4514 J53A.J53 DK-1
D4515 J53B.J53 DK-2
D4516 J53C.J53 DK-3
D4517 J54.OTHER ASSETS INCOME
D4518 J55.OTHER ASSETS INCOME $
D4519 J55A.J55-DK 1
D4520 J55B.J55-DK 2
D4521 J55C.J55 DK-3
D4522 J55D.J55-DK 4
D4523 J55E.J55 DK-5
D4524 J55F.J55-DK 6
D4528 J56.R WORK FOR PAY LCYEAR
D4529 J56A.SP WORK FOR PAY LCYEAR
D4530 J57.INTRO WORK FOR PAY LCYEAR
D4533_1 J57S.R EARNINGS LOOP
D4533_2 J57S.R EARNINGS LOOP
D4533_3 J57S.R EARNINGS LOOP
D4533_4 J57S.R EARNINGS LOOP
D4534_1 J57A.R EARNINGS SELF EMP
D4534_2 J57A.R EARNINGS SELF EMP
D4534_3 J57A.R EARNINGS SELF EMP
D4534_4 J57A.R EARNINGS SELF EMP
D4536_1 J57B.R $ EARNINGS LCY
D4536_2 J57B.R $ EARNINGS LCY
D4536_3 J57B.R $ EARNINGS LCY
D4536_4 J57B.R $ EARNINGS LCY
D4537_1 J57B.DK-1
D4537_2 J57B.DK-1
D4537_3 J57B.DK-1
D4537_4 J57B.DK-1
D4538_1 J57C.DK-2
D4538_2 J57C.DK-2
D4538_3 J57C.DK-2
D4538_4 J57C.DK-2
D4539_1 J57D.DK-3
D4539_2 J57D.DK-3
D4539_3 J57D.DK-3
D4539_4 J57D.DK-3
D4540_1 J57E.REPORT PREVIOUS
D4540_2 J57E.REPORT PREVIOUS
D4540_3 J57E.REPORT PREVIOUS
D4540_4 J57E.REPORT PREVIOUS
D4541_1 J57F.$ REPORT PREVIOUS
D4541_2 J57F.$ REPORT PREVIOUS
D4541_3 J57F.$ REPORT PREVIOUS
D4541_4 J57F.$ REPORT PREVIOUS
D4545 J58.INTRO WORK FOR PAY LCYEAR
D4546_1 J58S.SP EARNINGS LOOP
D4546_2 J58S.SP EARNINGS LOOP
D4546_3 J58S.SP EARNINGS LOOP
D4546_4 J58S.SP EARNINGS LOOP
D4547_1 J58A.SP EARNINGS SELF EMP
D4547_2 J58A.SP EARNINGS SELF EMP
D4547_3 J58A.SP EARNINGS SELF EMP
D4547_4 J58A.SP EARNINGS SELF EMP
D4549_1 J58B.SP $ EARNINGS LCY
D4549_2 J58B.SP $ EARNINGS LCY
D4549_3 J58B.SP $ EARNINGS LCY
D4549_4 J58B.SP $ EARNINGS LCY
D4550_1 J58B.DK-1
D4550_2 J58B.DK-1
D4550_3 J58B.DK-1
D4550_4 J58B.DK-1
D4551_1 J58C.DK-2
D4551_2 J58C.DK-2
D4551_3 J58C.DK-2
D4551_4 J58C.DK-2
D4552_1 J58D.DK-3
D4552_2 J58D.DK-3
D4552_3 J58D.DK-3
D4552_4 J58D.DK-3
D4553_1 J58E.REPORT PREVIOUS
D4553_2 J58E.REPORT PREVIOUS
D4553_3 J58E.REPORT PREVIOUS
D4553_4 J58E.REPORT PREVIOUS
D4554_1 J58F.$ REPORT PREVIOUS
D4554_2 J58F.$ REPORT PREVIOUS
D4554_3 J58F.$ REPORT PREVIOUS
D4554_4 J58F.$ REPORT PREVIOUS
D4562 J60.TRUST FUND INCOME
D4563 J60A. TRUST FUNDS $ 1994
D4566 J61.ALIMONY INCOME
D4567 J61A.AMT ALIMONY $ LCY
D4573 J62.OTHER SOURCES INCOME
D4574 J62A. OTHER SOURCES $ 1994
D4575M1 J62B.WHAT OTHER SOURCE
D4575M2 J62B.WHAT OTHER SOURCE
D4578 J62C.AO OTHER SOURCE
D4579 J62D. OTHER SOURCES $ 1994
D4587 J65.WHETHER FOOD STAMPS 1994
D4588 J65A.WHICH MONTHS
D4589 J65B.MONTH
D4590 J65C.YEAR
D4592M1 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M2 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M3 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M4 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M5 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M6 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M7 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M8 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M9 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M10 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M11 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M12 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M13 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M14 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M15 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M16 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4592M17 J65D.SPECIFIC MONTHS
D4595 J65E.AMT FOOD STAMPS
D4597 J65G.AMT FOOD STAMPS LAST MONTH
D4598 J66. SPEND MONEY HOME FOOD
D4599 J66A.AMT SPEND HOME FOOD
D4600 J66B.AMT SPEND HOME FOOD PER
D4603 J66C.WHETHER SUBSIDIZED FOOD
D4604 J66D.FOOD INSECURITY
D4605 J66E.EAT LESS
D4606 J66F.AMT SPEND EAT OUT
D4607 J66G.AMT SPEND EAT OUT PER
D4624 J67.AMT HU MEMBERS INCOME
D4625 J67A.>1K
D4626 J67B.>5K
D4627 J67C.>25K
D4629 J67D.>2K
D4631 J68.ASSETS OTH HHMEM
D4632 J69.AMT ASSETS OTH HHMEM
D4633 J69A.>5K
D4634 J69B.>50K
D4635 J69C.>500K
D4636 J70. TAX FORM LCY
D4637 J71.WHETHER ITEMIZED DEDUCTIONS
D4638 J71A.WHETHER ITEMIZED MEDICAL
D4639 J71B.AMT ITEMIZED MEDICAL
D4640 J72.WHETHER DONATE CHARITY
D4641 J72A.AMT DONATE CHARITY
D4642 J73. TOTAL FAMILY INCOME
D4644 J73A.INCOME 94 DK-1
D4645 J73A.INCOME 94 DK-2
D4646 J73B.INCOME 94 DK-3
D4647 J73C.INCOME 94 DK-4
D4648 J73D.INCOME 94 DK-5
D4649 J73E.INCOME 94 DK-6
D4650 J73F.INCOME 94 DK-7
D4651 J74. USE ASSETS-92
D4654 J74A.USE ASSETS FOR
D4655M1 J74B. USE ASSETS OPEN
D4655M2 J74B. USE ASSETS OPEN
D4665 J75.USE ASSETS $
D4666 J75P.J75 PER
D4668 J75A.J75-DK 1
D4669 J75B.J75-DK 2
D4670 J75C.J75-DK 3
D4671 J75D.J75-DK 4
D4672 J75E.J75 DK-5
D4673 J75F.J75-DK 6
D4686 J78. ADD ASSETS-LCYR
D4688 J79.ASSET ADD $
D4689 J79A.
D4690 J79B.
D4691 J79C.
D4692 J79D.J79-DK 4
D4693 J79E.J79 DK-5
D4694 J79F.J79-DK6
D4708 J80.TRUSTS
D4709M1 J80A.RELATION TRUSTS
D4709M2 J80A.RELATION TRUSTS
D4709M3 J80A.RELATION TRUSTS
D4710M1 J80AA.WHICH CHILD TRUST-2
D4710M2 J80AA.WHICH CHILD TRUST-2
D4710M3 J80AA.WHICH CHILD TRUST-2
D4710M4 J80AA.WHICH CHILD TRUST-2
D4710M5 J80AA.WHICH CHILD TRUST-2
D4711M1 J80AA.WHICH CHILD TRUST-2
D4712 J80B.$ TRUSTS
D4713 J80C.>50K
D4714 J80D.>500K
D4715 J80E.>5K
D4717 J80.REVOCABLE TRUST
D4725 J81.DEBTS
D4726 J82.DEBTS $
D4727 J82A.J82 DK-1
D4728 J82B.J82 DK-2
D4729 J82C.J82 DK-3
D4747 J83. LUMP SUM
D4748 J84-1. TYPE LUMP-1
D4749 J85-1. DATE LUMP-1
D4750 J85A.DATE LUMP-1
D4751 J86-1. LUMP $-1
D4752 J87-1.>50K
D4753 J88-1. WHO FROM
D4754 J89.ANY OTHER LUMP SUM-2
D4755 J84-2. LUMP TYPE-2
D4756 J85-2. LUMP DATE-2
D4757 J85A-2.LUMP SUM YEAR-2
D4758 J86-2. LUMP $-2
D4759 J87-2.>50K
D4760 J88-2. WHO FROM
D4761 J43.ANY OTHER LUMP SUM-3
D4762 J84B-3. LUMP SUM-3
D4763 J85-3. LUMP DATE-3
D4764 J85A-3.LUMP SUM YEAR-3
D4765 J86-3. LUMP $-3
D4766 J87-3.>50K
D4767 J88-1. WHO FROM
DVERSION 1995 DATA RELEASE VERSION

Return to Beginning