HHID HOUSEHOLD IDENTIFIER
PN RESPONDENT PERSON NUMBER
NSUBHH 1995 SUB-HOUSEHOLD IDENTIFIER
BSUBHH 1993 SUB-HOUSEHOLD IDENTIFIER
NPN_SP SPOUSE / PARTNER PERSON NUMBER
N4821 N1x.OWNED HOME
N4822 N1ax.HAPPENED TO HOME
N4823M1 N1bx.RELATIVE GIVE HOUSE
N4824M1 N1cx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4824M2 N1cx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4833 N2.SELLING PRICE
N4834 N2a.DK-1
N4835 N2b.DK-2
N4836 N2c.DK-3
N4841 N3x.HOME DISPOSAL
N4842M1 N3ax.RELATIVE GIVE HOUSE
N4842M2 N3ax.RELATIVE GIVE HOUSE
N4843M1 N3bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4843M2 N3bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4845 N4x.SELLING PRICE
N4846 N4a.DK-1
N4847 N4b.DK-2
N4848 N4c.DK-3
N4849 N5x.OCCUPIED
N4850M1 N5ax.WHO OCCUPIES
N4850M2 N5ax.WHO OCCUPIES
N4852M1 N5bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4852M2 N5bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4856 N6x.SAME RESIDENCE #1
N4857 N6ax.EVER OWN RESID
N4858 N6bx.HAPPENED TO HOME
N4863M1 N6cx.RELATIVE GIVE HOUSE
N4863M2 N6cx.RELATIVE GIVE HOUSE
N4864M1 N6dx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4864M2 N6dx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4873 N6.SELLING PRICE
N4874 N6a.DK-1
N4875 N6b.DK-2
N4876 N6c.DK-3
N4881 N8x.HOME DISPOSAL
N4882M1 N8ax.RELATIVE GIVE HOUSE
N4882M2 N8ax.RELATIVE GIVE HOUSE
N4883M1 N8bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4883M2 N8bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N4885 N9x.SELLING PRICE
N4886 N9ax.DK-1
N4887 N9bx.DK-2
N4888 N9cx.DK-3
N4889 N10x.OCCUPIED
N4890M1 N10ax.WHO OCCUPIES
N4891M1 N10bx.WHICH CHILD HOUSE-1
N5102 N62x.R EXPENSES
N5103 N62ax.DK-1
N5104 N62bx.DK-2
N5105 N62cx.DK-3
N5106 N62dx.DK-4
N5107 N62ex.COVERED BY INS
N5108 N62fx.INSURANCE PAY
N5109 N62gx.INSURANCE PERCENTAGE
N5111 N71x.ASSETS INTO TRUST
N5116 N72x.WILL
N5117 N72ax.WILL PROBATED
N5118M N72bx.STATE PROBATED - MASKED
N5120 N73x.HAPPENED TO ESTATE
N5122 N74x.WILL SPOUSE
N5123 N74ax.AMOUNT TO SPOUSE
N5124 N74aax.PERCENT TO SPOUSE
N5126 N74bx.MORE THAN HALF
N5127 N74cx.MORE THAN 75%
N5128 N74dx.MORE THAN 90%
N5129 N74ex.MORE THAN 25%
N5130 N74fx.MORE THAN 10%
N5131 N75x.WILL FAMILY
N5132 N75ax.LEAVE AMOUNT
N5133 N75aax.LEAVE SAME GRANDCHILD
N5134 N75bx.AMOUNT TO CHILDREN
N5135 N75aax.PERCENT TO CHILD
N5137 N75cx.MORE THAN HALF
N5138 N75dx.MORE THAN 75%
N5139 N75ex.MORE THAN 90%
N5140 N75fx.MORE THAN 25%
N5141 N75gx.MORE THAN 10%
N5144_1 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_2 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_3 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_4 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_5 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_6 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_7 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_8 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_9 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5144_10 N76x.LOOP AMNT TO FAM
N5145_1 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_2 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_3 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_4 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_5 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_6 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_7 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_8 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_9 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5145_10 N76ax.AMOUNT TO FAMILY
N5146_1 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_2 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_3 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_4 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_5 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_6 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_7 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_8 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_9 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5146_10 N76aax.PERCENT TO CHILD
N5148_1 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_2 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_3 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_4 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_5 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_6 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_7 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_8 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_9 N76bx.MORE THAN HALF
N5148_10 N76bx.MORE THAN HALF
N5149_1 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_2 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_3 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_4 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_5 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_6 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_7 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_8 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_9 N76cx.MORE THAN 75%
N5149_10 N76cx.MORE THAN 75%
N5150_1 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_2 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_3 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_4 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_5 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_6 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_7 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_8 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_9 N76dx.MORE THAN 90%
N5150_10 N76dx.MORE THAN 90%
N5151_1 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_2 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_3 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_4 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_5 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_6 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_7 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_8 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_9 N76ex.MORE THAN 25%
N5151_10 N76ex.MORE THAN 25%
N5152_1 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_2 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_3 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_4 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_5 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_6 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_7 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_8 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_9 N76fx.MORE THAN 10%
N5152_10 N76fx.MORE THAN 10%
N5155 N77x.WILL CHARITIES
N5156 N77ax.AMOUNT TO CHARITIES
N5157 N77aax.PERCENT TO CHARITIES
N5159 N77bx.MORE THAN HALF
N5160 N77cx.MORE THAN 75%
N5161 N77dx.MORE THAN 90%
N5162 N77ex.MORE THAN 25%
N5163 N77fx.MORE THAN 10%
N5165 N78x.WILL SIBLINGS
N5166 N78ax.AMOUNT TO SIBLINGS
N5167 N78aax.PERCENT TO SIBLINGS
N5169 N78bx.MORE THAN HALF
N5170 N78cx.MORE THAN 75%
N5171 N78dx.MORE THAN 90%
N5172 N78ex.MORE THAN 25%
N5173 N78fx.MORE THAN 10%
N5175 N79x.WILL RELATIVES
N5176 N79ax.AMOUNT TO RELATIVES
N5177 N79aax.PERCENT TO RELATIVES
N5179 N79bx.MORE THAN HALF
N5180 N79cx.MORE THAN 75%
N5181 N79dx.MORE THAN 90%
N5182 N79ex.MORE THAN 25%
N5183 N79fx.MORE THAN 10%
N5185 N80x.WILL FRIENDS
N5186 N80ax.AMOUNT TO FRIENDS
N5187 N80aax.PERCENT TO FRIENDS
N5189 N80bx.MORE THAN HALF
N5190 N80cx.MORE THAN 75%
N5191 N80dx.MORE THAN 90%
N5192 N80ex.MORE THAN 25%
N5193 N80fx.MORE THAN 10%
N5195 N81x.WILL OTHERS
N5196 N81ax.AMOUNT TO OTHERS
N5197 N81aax.PERCENT TO OTHERS
N5199 N81bx.MORE THAN HALF
N5200 N81cx.MORE THAN 75%
N5201 N81dx.MORE THAN 90%
N5202 N81ex.MORE THAN 25%
N5203 N81fx.MORE THAN 10%
N5204 N82x.$ VALUE ESTATE
N5205 N82bx.DK-1
N5206 N82cx.DK-2
N5207 N82dx.DK-3
N5208 N82ex.DK-4
N5209 N82fx.DK-5
N5210 N82gx.ESTATE TRUST
N5211M1 N82hx.ESTATE TRUSTEE
N5211M2 N82hx.ESTATE TRUSTEE
N5211M3 N82hx.ESTATE TRUSTEE
N5212M1 N82jx.WHICH CHILD-1
N5212M2 N82jx.WHICH CHILD-1
N5212M3 N82jx.WHICH CHILD-1
N5214 N83x.LIFE INSURANCE
N5215M1 N83ax.INSURANCE BENEFICIARIES
N5215M2 N83ax.INSURANCE BENEFICIARIES
N5215M3 N83ax.INSURANCE BENEFICIARIES
N5216 N84x.LIFE INSURANCE
N5217 N84ax.AMOUNT TO CHILDREN
N5218 N84aax.PERCENT TO CHILD
N5220 N84bx.MORE THAN HALF
N5221 N84cx.MORE THAN 75%
N5222 N84dx.MORE THAN 90%
N5223 N84ex.MORE THAN 25%
N5224 N84fx.MORE THAN 10%
N5227_1 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_2 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_3 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_4 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_5 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_6 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_7 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_8 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_9 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_10 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_11 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_12 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_13 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_14 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5227_15 N85x.LOOP AMNT TO CHILD
N5228_1 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_2 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_3 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_4 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_5 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_6 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_7 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_8 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_9 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_10 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_11 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_12 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_13 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_14 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5228_15 N85ax.AMOUNT TO CHILD
N5229_1 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_2 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_3 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_4 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_5 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_6 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_7 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_8 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_9 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_10 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_11 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_12 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_13 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_14 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5229_15 N85aax.PERCENT TO CHILD
N5231_1 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_2 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_3 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_4 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_5 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_6 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_7 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_8 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_9 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_10 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_11 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_12 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_13 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_14 N85bx.MORE THAN HALF
N5231_15 N85bx.MORE THAN HALF
N5232_1 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_2 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_3 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_4 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_5 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_6 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_7 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_8 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_9 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_10 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_11 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_12 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_13 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_14 N85cx.MORE THAN 75%
N5232_15 N85cx.MORE THAN 75%
N5233_1 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_2 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_3 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_4 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_5 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_6 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_7 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_8 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_9 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_10 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_11 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_12 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_13 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_14 N85dx.MORE THAN 90%
N5233_15 N85dx.MORE THAN 90%
N5234_1 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_2 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_3 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_4 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_5 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_6 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_7 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_8 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_9 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_10 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_11 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_12 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_13 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_14 N85ex.MORE THAN 25%
N5234_15 N85ex.MORE THAN 25%
N5235_1 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_2 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_3 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_4 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_5 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_6 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_7 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_8 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_9 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_10 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_11 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_12 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_13 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_14 N85fx.MORE THAN 10%
N5235_15 N85fx.MORE THAN 10%
N5236 N85gx.AMOUNT TO SPOUSE/PARTNER
N5237 N85gax.PERCENT TO SPOUSE
N5239 N85hx.AMOUNT TO OTHER RELATIVES
N5240 N85hax.PERCENT TO OTHER RELATIVES
N5242 N85jx.AMOUNT TO OTHER NON-RELATIVES
N5243 N85jax.PERCENT TO OTHER NON-RELATIVES
N5246 N86x.$ VALUE ESTATE
N5247 N86bx.DK-1
N5248 N86cx.DK-2
N5249 N83dx.DK-3
N5250 N83ex.DK-4
N5251 N83fx.DK-5
NQNR SURVEYCRAFT CASE NUMBER
NVERSION 1995 EXIT RELEASE VERSION NUMBER

Return to Beginning